Velkommen

Velkommen til VinKlukkens hjemmeside.
Denne ekslusive klub er stiftet ved generalforsamling af 25. september 2009.

Målet med denne loge er at udbrede kendskabet til de bedre vine blandt de fuldgyldige medlemmer, samt at forstå og udforme den gastronomi der forventes til disse vine. Heldigvis er næstformanden Hr. Fuldgyldigt medlem Kåre Gottfredsen en af landets dygtigeste kokke, som deler ud af hans ekspertise, viden samt kunnen til de andre fuldgyldige medlemmer.

Hvis du ønsker optagelse i VinKlukken, bedes du kontakte formanden, samt sende en skriftlig ansøgning hvor du gør klart hvad du netop kan bidrage med til denne Kluk, og hvorfor vi ved næste generalforsamling netop skulle vælge dig frem for de mange andre ansøgere, som vi får ansøgninger fra.